Social Icons

Featured Posts

Arı Sütü

Arı ürünleri arasında besin maddelerince en zengini olan arı sütü, 5-15 günlük yaştaki işçi arıların yavru gıda salgı bezlerinden salgılanan ve ana arı ile genç larvaların beslenmesinde kullandıkları bir gıda maddesidir. Beyaz-krem renkte, pelte kıvamında, kendine özgü kokusu ve ekşi-acı bir tadı bulunmaktadır. Arı sütü kimyasal olarak çok karmaşık bir yapıya sahiptir. Arı sütünün yapısında %66 su, %12.34 protein, %5.46 yağ, %12.49 şeker, %0.82 mineraller, %2.84 bilinmeyen maddeler bulunmaktadır.

Saf arı sütü üretiminin muhafazası zor, son derece teknik işgücü gerektirmektedir. Arı sütü üretiminin temeli, ana arı yetiştiriciliğinin belli bir safhada durdurulup larvaların gelişmeleri için depolanan arı sütünün, larvaları imha edilerek toplanması üzerine kurulmuştur. Ana arı yetiştiriciliğinde olduğu gibi yapay ana arı gözüne larva transferi yapıldıktan 3 gün sonra aşılama yapılmış yapay ana arı yüksüklerini içeren çerçeveler kovandan çıkarılır. Yüksükler içerisindeki larvalar bir pens yardımıyla atılır. Daha sonra gözlerin tabanında bulunan arı sütü plastik veya tahta bir kaşıkla alınarak toplanır, süzülür ve ışık almayacak şekilde şişelere depolanır. Arı sütü üretim miktarı pek çok iç ve dış etkene bağlı olarak önemli oranda değişmektedir. Her bir yüksükten 213-328 mg bir koloniden ise bir transfer döneminde 6.5-10.5 g arasında arı sütü elde edilebilmektedir.

Arı sütü kozmetikte, performansın artırılmasında, öğrenme kapasitesi ve kendine güvenin sağlanmasında, cinsel sorunlarda, kolesterol ve damar sertliği tedavisinde kullanılmaktadır.
Kaynak.Tekkekoytarim

Hastalıklara Karşı Alınması Gereken Önlem

Organik arıcılıkta hastalıkların önlenmesi (koruyucu tedbirler) için;

1- Dayanıklı uygun ırk ve hatlar seçilmeli,
2- Ana arıların düzenli olarak yenilenmeli
3- Kovanlar arı sağlığı için sistematik olarak kontrol edilmeli,
4- Kovanlardaki erkek arı gözleri kontrolü edilmeli,
5-Arılıklarda kullanılan malzeme ve teçhizatlar düzenli aralıklarla organik yöntemlerle dezenfekte edilmeli,
6- Kirlenmiş maddeler veya kaynaklar zararsız bir şekilde imha edilmeli,
7- Balmumunun düzenli olarak yenilenmesi,
8- Kovanlarda yeterli miktarda polen ve bal bırakılmalı,
9- Arıları rutubetten, stresten ve ani ısı değişimlerinden korumalıdır.

Koruyucu önlemlere rağmen, koloniler hastalanır veya zarar görürse, derhal tedaviye alınır, gerekirse koloniler ayrı kovanlarda izole edilmelidir. Tedavi amaçlı kullanılacak olan veteriner tıbbi ürünleri (ilaçları) bakanlıkça ruhsatlandırılmış ve Türk ilaç kodeksine uygun olmalıdır.

Tedavi edici etkilerinin öngörülen tedaviye uygun olması kaydıyla kimyasal bileşimli ilaçlar yerine fitoterapik (bitkisel ürünleri kullanarak yapılan uygulamalara) veya homeopatik (hayat enerjisi, benzerler benzerleri ile tedavi edilir ve güçlendirici ilkelerine dayanan) tedavi yöntemleri kullanılmalıdır. Bu yöntemlerin etkili olmaması durumunda, yetkilendirilmiş kuruluşun sorumluluğunda, kimyasal bileşimli ilaçlar kullanılır. Ancak koruyucu amaçlı kimyasal bileşimli ilaçların kullanımı yasaktır

Kimyasal olarak sentezlenmiş allopatik ürünler tedavi amaçlı uygulanırsa, bu dönem içerisinde tedavi altındaki koloniler izole edilmiş kovanlara yerleştirilir ve tüm bal mumları organik arıcılıktan gelen balmumları ile değiştirilir. Bu kolonilere bir yıllık geçiş süreci uygulanır.

Arı zararlısı Varroa jacobsoni hastalığının ortaya çıkması durumunda;

* Organik kökenli formik asit, laktik asit, asetik asit, oksalik asit ve mentol, timol, okaliptol veya kafur kullanılır. Bu ürünler kullanıldığında 1 yıllık geçiş süreci uygulanmaz.

* Biyolojik yöntem olarak erkek arı gözlü çerçeveler kullanılır. Yönetmelik bu amaçla erkek arı gözlü peteklerin imha edilmesine izin vermektedir. Bu yöntemi uygulamak için arıların ilkbahar gelişme döneminde kuluçka bölümüne, üst çıtasına boydan boya 1 cm uzunluğunda temel petek tutturulan veya tamamen boş çerçeve verilerek erkek arı gözü yapmaları sağlanmalıdır. Kovanların dezenfeksiyonu, pürmüz ile alev tutularak yapılır. Arıcılıkta kullanılan ekipmanın dezenfekte edilmesi amacıyla su, kaynar su, buhar, kireç kaymağı, sönmemiş kireç, sodyum hipoklorit (çamaşır suyu), doğal bitki özleri, alkol ve sodyum karbonat kullanılabilir

Veteriner tıbbi ürünlerinin (ilaçlarının) uygulandığı zamanlar; aktif farmakolojik madde de dahil ürünün tipi, konulan teşhis, dozu, uygulama şekli, tedavi süresi ve ilacın kalıntı arınma süresi kaydedilmeli ve ürünler organik ürün olarak pazarlanmadan önce yetkilendirilmiş kuruluşa bilgi verilir. Bu kovanlar için geçiş süresi uygulanır.
Kaynak.Tekkekoytarim

Kozmetiklerde Kullanımı

Asya hariç, arı sütünün en yaygın kullanımı kozmetiklerdedir. Arı sütü pek çok dermatolojik preparatlarda bulunmaktadır. Fakat çoğunlukla deri yenileme ve gençleştirmede kullanılmaktadır. Yanmalarda ve diğer yaralarda kullanılan krem veya merhemlerde de kullanılmaktadır. Genellikle %0.05’ten %1’e kadar olan dozajlar halinde kullanılır. Ama göreceli olarak çabuk bir şekilde kötüleşme eğilimi gösterir. Etkinlik kaybını belgeleyen hassas bir veri mevcut değildir. Kaynak.Tekkekoytarim
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...